09 november

De analyse van de resultaten van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 is gestart. Het onderzoeksgebied omvat de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland en het oostelijk deel van de provincie Flevoland. Evenals in eerdere jaren en andere onderzoeksregio’s worden ook in dit onderzoek de DISC leefstijlprofielen van de consumenten meegenomen. Het vorige onderzoek was in 2019.

DISCvision levert voor die deelnemende gemeenten die inzicht willen hebben in de leefstijlen van de koopstromen in hun gemeenten deze invalshoek bij het beoordelen van de resultaten. Deze verdiepende inzichten kunnen gekoppeld worden aan de leefstijlen van woongebieden, woon- en zorg vraagstukken en andere vraagstukken die binnen gemeenten van belang zijn. De leefstijlen van de bewoners in de verschillende wijken geven inzicht in de achtergronden van voorkeuren die de bewoners hebben en waarnemingen die in onderzoeken worden gedaan.

Bijna 600 duizend willekeurig geselecteerde inwoners van het onderzoeksgebied hebben vanaf 12 september tot medio oktober 2023 een schriftelijke uitnodiging gekregen namens de betrokken vier provincies en 84 gemeenten. De analyse van de onderzoeksresultaten is begonnen. Doen inwoners van Oost-Nederland de dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaan ze hiervoor naar een andere plaats? Waar gaan ze heen als ze bijvoorbeeld kleding en schoenen kopen of horeca bezoeken? Hoe vaak kopen ze online? Hoe tevreden zijn ze over de winkelgebieden die ze bezoeken?

In deze (negende) editie van het onderzoek is voor het eerst horeca volledig meegenomen als koopstroom (naast de gebruikelijke winkelbestedingen). Dit doen we omdat veel gemeenten behoefte hebben aan data over horecastromen en steeds vaker hun detailhandelsbeleid en horecabeleid combineren. Ook is horeca een belangrijke pijler voor het economisch functioneren van centrumgebieden.

Voor meer informatie over de DISC leefstijlen kunt u contact opnemen met André Doffer van DISCvision. De DISC leefstijlen zijn overigens inzichtelijk voor vrijwel alle I&O Koopstroomonderzoeken.