21 januari

“Dus daarom is een zelfmanagementproject in Nieuwegein kansloos”  

“Wat een verschil in zorgconsumptie, dat had ik niet verwacht”

Bovenstaande zijn twee quotes van huisartsen die de verrassende resultaten van het innovatieproject rondom populatie-analyse en patiënten-profielen van het EMC Nieuwegein en  Gezondheidscentrum de Roerdomp onder ogen kregen! Beide huisartspraktijken hebben de relatie tussen gedrag- en leefstijlprofielen en hun HVZ populatie onderzocht. Leefstijlen zijn hier niet gebaseerd op gedragskenmerken in de zin van roken, drinken en sporten, maar op basis van psychologische persoonlijkheidskenmerken. De persoonlijke gedrag- en communicatieprofielen zijn benaderd door  gebruik te maken van het DISC-marktonderzoekmodel van DISCvision. De huisartsen gaan deze inzichten in 2020 gebruiken om het behandelplan aan te laten sluiten bij de leefstijl van de patiënt. Hiervoor zijn verschillende tools ontwikkeld. We houden u op de hoogte.