De medewerkers en de klantbenadering

Een tevreden klant komt graag weer terug! Dit is een oude retail wijsheid. En een belangrijke ook, want het binnenhalen van nieuwe klanten kost veel meer tijd en energie dan het binden van bestaande klanten. En omdat de medewerkers van een bedrijf vaak in belangrijke mate bijdragen aan de klanttevredenheid, zien we dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor de samenwerking van medewerkers en teams. Klanten van DISCvision hebben gevraagd de QuickScan voor marktonderzoek ook bruikbaar te maken om het marktprofiel van de eigen medewerkers globaal vast te kunnen stellen. Specifiek hiervoor heeft DISCvision het Team Up! Programma samengesteld. Een praktische ondersteuning om laagdrempelig de samenwerking in teams te stimuleren. Voor een grondige DISC analyse van de medewerkers, samenwerking in teams, training in samenwerken en werving & selectie verwijzen we naar onze partner DISCfactor.

De klik in het team
Het Team Up! Programma bestaat uit de DISC QuickScan. Een korte online test, waarmee met enkele gerichte vragen het meest passende leefstijlprofiel van een medewerker kan worden bepaald. Daarnaast is er de Team Up! Brochure, waarin kenmerkende eigenschappen, sterke kanten, maar ook de valkuilen van iemand genoemd worden vanuit het QuickScan marktonderzoek perspectief. Inzichten die een goede bijdrage kunnen geven om teams beter te laten functioneren. Want waar de een een hekel aan heeft, is voor de ander wellicht geen enkel probleem!

De klik met de klant
Naast de samenwerking in teams geeft het Team Up! programma ook een globale indruk van de stijl van werken en communiceren van medewerkers. Een belangrijk onderwerp om medewerkers te helpen met een goede klantbenadering. Want als je van jezelf weet dat je relaxed, informeel en spontaan bent, dan is het ook makkelijker om met klanten om te gaan die formeler en meer op service gericht zijn.

Het team Up! Programma geeft, vanuit de invalshoek van marketing in de lijn van de producten en diensten van uw onderneming, een eerste antwoord op vragen als:

  • Past een sollicitant bij de stijl van ons bedrijf, en de producten die we verkopen?
    (Bij Urban Outfitters zie je een ander type medewerkers C&A)
  • Wie ontbreekt nog in ons team?
    (Een ondernemend persoon? Dan is iemand met een Rood profiel interessant.
    maar zoeken we een creatieveling, dan is Geel misschien beter!)
  • Hoe krijgen we meer begrip voor de stijl van werken en communiceren van de medewerkers in ons team?

Voor een grondige DISC bedrijfsanalyse van de potenties van uw medewerkers op de bovenstaande onderwerpen is een analyse door DISCfactor noodzakelijk. Voor meer informatie over het Team Up! Programma op basis van de QuickScan, de brochure of de online QuickScan test kunt u contact opnemen met André Doffer.

Via info@discvision.nl kunt u ook direct een set online links voor de DISC QuickScan aanvragen.

wiel

In het retail programma van DISCvision staan, naast de medewerkers en de klantbenadering, de volgende onderwerpen centraal: