Grote Omgevingstest Zuid-Holland

In totaal hebben bijna 50.000 huishoudens in de provincie Zuid-Holland aan het onderzoek van Springco (urban analytics) deelgenomen. DISCvision is gespecialiseerd in het bepalen van de gedrag- en communicatie voorkeuren van consumenten en de keuzes die zij in relatie hiermee maken ten aanzien van het wonen, de woonomgeving en de nagestreefde woonbeleving. DISCvision heeft in het onderzoek de gedrag- en communicatievoorkeuren van respondenten inzichtelijk gemaakt met behulp van een onderzoekmodule die gekoppeld is aan het DISC-model.

Samenwerken met Springco

DISCvision (behavioural economics) heeft inmiddels in een aantal projecten van Springco een bijdrage geleverd met de DISC leefstijlen. De projecten variëren van woningbouwlocaties tot en met revitalisering van winkelgebieden. Voorbeelden zijn  Gouda (retail), Vesteda (woningportefeuille), Vlaardingen (binnenstad), Woningcorporatie Alliantie (woningportefeuille) en Marinierskazerne Doorn (herontwikkeling) . DISCvision heeft data en inzicht in de samenhang tussen de drijfveren van mensen en de keuzes die zij gaan maken.

Leefstijlsegmentatie in het woondomein: hype of blijvertje?

Ondanks de nodige aanmerkingen constateren onderzoekers van het OTB (TU Delft) dat er een vraag blijft bestaan naar duiding van de bewoners, die verder gaat dan gegevens over inkomen, huishoudensamenstelling en levensfase. Het DISC model maakt deel uit van de Psychometrische en Economische gedragswetenschappen en de volgende fase in de ontwikkeling van leefstijlonderzoek. Een introductie.

Woningportefeuille Vesteda

Springco onderzoekt voor Vesteda de toekomstbestendigheid van haar bezit vanuit een groot aantal invalshoeken. Eén van de invalshoeken zijn de kenmerken en woonwensen van de huidige en toekomstige huurder. Naast de beschrijving vanuit de traditionele socio-demografische invalshoek krijgt Vesteda via DISCvision inzicht in het gedrag- en communicatieprofiel van de huidige en toekomstige bewoners van de verschillende complexen. Deze inzichten worden geplaatst tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het relevante marktgebied.