DISC gestuurde leefstijlinterventies

Er is een relatie tussen het gedrag- en communicatieprofiel van patiënten met hart- en vaatziekten en hun leefstijl blijkt uit onderzoek in Nieuwegein. De DISC-leefstijlprofielen van twee huisartspraktijken zijn gekoppeld aan hun medische gegevens en de patiënten hebben een vragenlijst beantwoord. In het nu te ontwikkelen interventieprogramma worden de DISC-leefstijl profielen gekoppeld aan een maatwerk programma voor een aantal persona’s. De pilotgroepen wordt  met maatwerk door de huisarts en de POH-er begeleid naar een aanpassing van hun leefstijl.

Drivers and Barriers Healthcare

DISCvision werkt intensief samen met samhealth om de ‘drivers and barriers’ van artsen en patiënten in kaart te brengen. Dit jaar hebben wij DISC-studies gedaan voor onder andere Novartis, Astellas, Roche, Bayer, Astra Zenica, MSD, Amgen en belangen organisaties. U kunt in onze brochure ‘De zorgconsument’  voorbeelden lezen waarmee de mogelijkheden van DISC marktonderzoek worden toegelicht. U kunt hier een pdf versie downloaden.  U kunt hier een interactieve pdf bekijken bekijken hoe een DISC marktonderzoek wordt opgezet, uitgevoerd en welke resultaten u meer krijgt dan u traditioneel kunt verwachten.

DISC trainingen voor zorgprofessionals

In de afgelopen jaren hebben wij veel DISC trainingen gegeven voor ziekenhuizen, zorgbedrijven, verenigingen en farmaceutische bedrijven. Deze trainingen zijn gericht op het verbeteren van het samenwerken, de selectie van nieuwe collega’s, de communicatie met patiënten en de professionele contacten. Naast zelfkennis krijgt u inzicht in het inzetten van DISC kennis bij onderhandelen, in patiëntcontacten en het verbeteren van therapietrouw. Trainingen in de zorgsector worden in samenwerking met samhealth gegeven. Via DISCfactor kan voor grotere uitdagingen verder worden opgeschaald.