DISCvision werkt in G4

In het KoopStromen Onderzoek (KSO2016, 2018) zijn voor het eerst DISC leefstijlprofielen onderzocht. DISC is een wereldwijd gebruikte indeling voor gedrag- en communicatievoorkeuren van werknemers. De DISC leefstijlprofielen voor marktonderzoek zijn aan DISC gekoppeld. Inmiddels zijn alle winkelgebieden van Den Haag in kaart gebracht en wordt gewerkt aan Amsterdam en Utrecht. DISCvision werkt samen met I&O, Bureau Stedelijke Planning, HISA en Springco (RebelGroup/Fakton). Afgeronden projecten zijn bijvoorbeeld MegaStores (Den Haag), Amsterdamse Poort, -Nieuw-West, -Noord (Amsterdam) en de Amsterdamse Straatweg, Leidsche Rijn, Vleuterweide, Terwijde, Vleuten Centrum, Kanaleneiland, Overvecht, Hooggraven en Lunetten (Utrecht).

Detailhandelsvisie Hendrik Ido Ambacht

Tijdens een goed bezochte werkconferentie in Hendrik Ido Ambacht heeft DISCvision een presentatie gegeven over de verschillende klantgroepen van de winkelcentra in deze gemeente. In het centrum treffen we veel vaker de Lime of Groene leefstijl (42%) terwijl in een wijk als Volgerlanden juist de Aqua, Blauwe of Paarse klantgroep veel vaker aanwezig zijn. Mede op basis van de discussies in de inspiratiesessies met ondernemers en retail experts wordt een nieuwe detailhandelsvisie voor Hendrik Ido Ambacht geschreven.

Wychen-Zuid 2019-2050

Een wijk met 15 verschillende buurten die elk hun eigen dynamiek hebben. “En wat is er nodig om van Wijchen-Zuid ook de komende dertig jaar een aantrekkelijke leefomgeving te maken? ” Een enquête, waaraan 800 van de 3.300 huishoudens in Wijchen Zuid hebben meegedaan, vormde een robuuste basis om inzicht te krijgen in de wensen en ideeën van de inwoners.

 

Retail in de Randstad, de leefstijlgerichte benadering

De DISC-Marketing segmentatie voor Retail is ook verder uitgewerkt voor het Koopstromen Onderzoek Randstad 2016. In dit onderzoek zijn vragen over de leefstijl van de respondenten opgenomen. We geven niet alleen inzicht in wat consumenten doen, maar vooral ook waarom zij dit doen. Wat zijn de achterliggende motieven, voorkeuren en interesses van consumenten. Tot welke interessante inzichten dit leidt, leest u in het artikel Retail in de Randstad, de leefstijlgerichte benadering. Op basis van de verzamelde informatie is voor alle gemeenten in het KSO2016 ook de leefstijlgerichte DISC-segmentatie beschikbaar.

Positioneringsstudie Go-Stores Gouda

Gemeente, provincie, eigenaren en huurders van het noordelijk deel van de Goudse Poort willen een nieuwe duurzame toekomst van de Goudse Poort creëren. DISCvision behavioural economics heeft inzicht gegeven in de leefstijl gerichte aankopen en de markering potentie voor de retail en leisure in het gebied geleverd. De uitkomsten uit het koopstroom onderzoek Randstad (KSO2016) zijn in de studie verwerkt. In het onderzoek wordt samengewerkt met Springco, Rebel Group en Urhahn.

DISC-marketing segmenten in Retail & Leisure

Welke merken kopen consumenten, en welke juist niet? Gaat het om kwaliteit, duurzaamheid en reputatie van merken of gaat het om “leuke prijsjes”? Winkelen is nog steeds voor veel Nederlanders een favoriete vrijetijdsbesteding, maar het gaat daarbij al lang niet meer om winkelen alléén. Zoveel mensen, zoveel wensen. De overeenkomsten die er zijn hebben we in beeld gebracht met de DISC-marketing leefstijlsegmentatie voor Retail & Leisure. De DISC-marketing leefstijlsegmentatie kent acht basis segmenten. Meer weten?