06 juli

De DISC- klanttypen in het Koopstromenonderzoek voor Oost-Nederland laten opvallende verschillen zien.

Begin mei zijn de resultaten uit het koopstromen onderzoek voor Oost Nederland door i&o research gepubliceerd. In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan de verschillende klanttypen die de winkelgebieden in deze 53 gemeenten in Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland bezoeken. Uit het onderzoek komen duidelijke verschillen tussen de DISC klanttypen naar voren: De mogelijkheden […]

21 januari

Inzet DISC-leefstijlen bij bevorderen therapietrouw van HVZ patiënten is gestart

“Dus daarom is een zelfmanagementproject in Nieuwegein kansloos”   “Wat een verschil in zorgconsumptie, dat had ik niet verwacht” Bovenstaande zijn twee quotes van huisartsen die de verrassende resultaten van het innovatieproject rondom populatie-analyse en patiënten-profielen van het EMC Nieuwegein en  Gezondheidscentrum de Roerdomp onder ogen kregen! Beide huisartspraktijken hebben de relatie tussen gedrag- en leefstijlprofielen […]