23 mei

Leefstijlen zeggen iets over de voorkeuren die mensen hebben ten aanzien van thema’s als wonen, woonomgeving, veiligheid, winkelen, groenvoorziening et cetera. Leefstijlen zegt iets over de soort sociale interactie die men wel of juist niet wenst. Het kennen van leefstijlen van mensen is van belang voor het goed communiceren met bewoners (luisteren en zenden), maar ook een optimale onderlinge samenwerking. DISCvision ondersteunt deltaWonen in het professionaliseren van de klantgerichtheid. Welke eigen leefstijlen kunnen in het bezit van deltaWonen worden onderscheiden en op welke wijze kunnen de diensten van een moderne verhuurder worden geoptimaliseerd. Veel facetten van modern voorraadbeheer worden vanuit de invalshoek leefstijlen onderzocht. Het project is de concretisering naar wijken, buurten en complexen van een verkenningstraject dat deltaWonen samen met Springco en DISCvision in 2018 heeft uitgevoerd.