Wie woont er in het verzorgingsgebied?

In het Koopstromenonderzoek Randstad dat begin 2017 is gerapporteerd, zijn de DISC retail leefstijlen toegevoegd. En als een ding daaruit duidelijk blijkt, dan is dat wel dat er grote verschillen zijn in de leefstijlen in de verschillende verzorgingsgebieden. Zo heeft elke gemeente, of een deel daarvan, een duidelijke eigen identiteit. Voor winkels, of winkelcentra, is het daarom van belang om een goed beeld te hebben van het leefstijl DNA van de consumenten in het verzorgingsgebied. Wonen er meer consumenten met een innovatieve of trendy Rode leefstijl, of juist meer consumenten met een meer budget gerichte Lime leefstijl?

Veenendaal    Nieuwegein

DISCvision heeft leefstijlkaarten voor elk verzorgingsgebied.

En voor de gemeenten in het KSO2016 kan naast het profiel van de inwoners, ook het leefstijlprofiel van de bezoekers van een winkelgebied in beeld worden gebracht. Dat geeft direct aan welke consumenten het winkelcentrum juist wel, of juist niet bezoeken!

In het retail programma van DISCvision staan, behalve het verzorgingsgebied, de volgende onderwerpen centraal: